Techno Tech

Techno Tech B.V. is een specialist op het gebied van technische inrichtingen. Dit kan inhouden dat u een lokaal aangepast wilt hebben om bijvoorbeeld een in te voeren methode. Bijvoorbeeld voor het vak techniek.

Ook nieuwe lokalen ( techniekpleinen) inrichten in overleg met de school, de architect en de bouwer is een optie. Uw wensen worden -als u daar prijs op stelt- door ons omgezet in een bouwtekening. Deze kan als uitgangspunt dienen voor het definitieve ontwerp dat het architectenbureau maakt.Tijdens de bouw vindt er regelmatig overleg met betrokkenen plaats. Het zo op elkaar afstemmen van wensen en mogelijkheden is een werkwijze met een optimaal resultaat: een technieklokaal op maat.

Techno Tech levert ook alle gereedschap dat hoort bij de techniekmethode Techno Venturie, zowel hand- als elektrisch gereedschap. Niet aan een methode gebonden gereedschap is eveneens leverbaar. Wij u adviseren graag over de verschillende mogelijkheden. Natuurlijk worden machines door ons gemonteerd en voorzien van de voor het onderwijs noodzakelijke beveiligingen. Daarna geïnstalleerd in het lokaal, zodat u direct met de machines aan de slag kunt. 

Keuringen en certificering van elektrisch gereedschap en machines volgens de NEN 3140 norm worden door ons uitgevoerd. Hierna ontvangt u standaard een rapport met een overzicht van machines en elektrisch gereedschap en de uitgevoerde werkzaamheden. 

Informatie over de 3D modellen en werkstukmateriaal is te vinden op deze website, informatie over de techniekmethode Techno Venturie is te vinden op de website die hieronder staat.