Techno Tech

Welkom bij Techno Tech

Techno Tech is een specialist op het gebied van technische inrichtingen. Dit kan inhouden dat u een lokaal aangepast wilt hebben aan aan uw eigen wensen. Zodat wij er met elkaar  een mooie werkbare situatie voor uw mogen maken.

Ook nieuwe lokalen inrichten in overleg met de school, de architect en de bouwer is een optie.

Uw wensen worden -als u daar prijs op stelt- door ons omgezet in een bouwtekening. Deze kan als uitgangspunt dienen voor het definitieve ontwerp dat het architectenbureau maakt.

Tijdens de bouw vindt er regelmatig overleg met betrokkenen plaats.

Het zo op elkaar afstemmen van wensen en mogelijkheden is een werkwijze met een optimaal resultaat: een technieklokaal op maat.

Lokaal Inrichting

Basisschool De Holtbanck Techniek lokaal inrichting

Blok Machine park

Machine park

Leveren van een groot assortiment machines

Blok Complete fiets werkplaatsen

Complete fiets werkplaatsen

Lokaal in richting- werkplaats voor rijwielherstel